rozwód a kontakty z dziećmi

Rozwód a kontakty z dziećmi

W przypadku rozwodu zachodzi konieczność uregulowania kontaktów z dziećmi. Kancelaria Łebko-Mazur i Adwokaci oferuje wsparcie również i w tym zakresie. w jaki sposób?

Kontakty z dziećmi

Kancelaria pomaga m.in. w sporządzeniu wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz występuje w roli pełnomocnika w trakcie trwania sprawy sądowej. Klienci mogą także uzyskać wsparcie w sprawie o ograniczenie bądź też rozszerzenie kontaktów z dziećmi. Ograniczenia mogą być wprowadzone przez sąd. Przykładowo, spotykanie się może być możliwe tylko w obecności drugiego z rodziców, czy też w obecności kuratora. Może być wydany zakaz zabierania dziecka poza miejsce stałego pobytu.

Kancelaria Łebko-Mazur i Adwokaci uczestniczy także w sprawach z zakresu zakazu kontaktów z dzieckiem. Można wnioskować o taki zakaz do sądu w sytuacji, gdy rodzic zagraża zdrowiu, życiu czy też bezpieczeństwu dziecka. Może być nakazany również, gdy działa na dziecko demoralizująco.

Adwokat rozwód Warszawa

Kancelaria oferuje także kompleksowe prowadzenie spraw rozwodowych z orzekaniem lub bez orzekania o winie. Adwokaci oferują m.in. wsparcie w zakresie przygotowywania wniosków dowodowych, sporządzania odpowiedzi na pozew o rozwód czy separację, prowadzenia negocjacji z małżonkiem, czy też mediacji sądowych.

Artykuł sponsorowany